ตรังตั้งรางวัลนำจับผู้ทิ้งขยะรายละ 1,000 บาท

ตรังตั้งรางวัลนำจับผู้ทิ้งขยะรายละ 1,000 บาท

ตรังตั้งรางวัลนำจับผู้ทิ้งขยะรายละ 1,000 บาท

รูปข่าว : ตรังตั้งรางวัลนำจับผู้ทิ้งขยะรายละ 1,000 บาท

ตรังตั้งรางวัลนำจับผู้ทิ้งขยะรายละ 1,000 บาท

ผู้อำนวยการแขวงการทางตรังตั้งรางวัลนำจับผู้ทิ้งขยะรายละ 1,000 บาท หลังจากผลกระทบนโยบายยกเลิกใช้ถังขยะของเทศบาลนครตรัง ทำให้ประชาชนนำขยะไปทิ้งในเขตทางหลวงนายสันติ วงศ์ยงศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงการทางตรัง เปิดเผยถึงกรณีที่มีขยะถูกนำมาทิ้งกระจัดกระจายอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง และยังมีบางส่วนนำไปทิ้งในเขตทางหลวง ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนว่า หลังจากเทศบาลนครตรังมีนโยบายยกเลิกการใช้ถังขยะ ทำให้ชาวบ้านนำขยะมาทิ้งในเขตทางหลวง จึงต้องวางมาตรการแก้ปัญหา ตั้งค่ารางวัลนำจับผู้ที่นำขยะมาทิ้งรายละ 1,000 บาท

ขณะพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลนครตรัง กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับนโยบายยกเลิกการใช้ถังขยะ จึงอยากให้เทศบาลทบทวนมาตรการดังกล่าว

นพ.วิศิษฐ์ อมรวิทยารักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ประชาสัมพันธ์ การยกเลิกใช้ถังขยะไปแล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะว่าชาวบ้านไม่รักษาเวลา นำขยะมาวางไว้ก่อน 18.00 น. จึงทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน