ดีเอสไอเสนอรายงานโครงการเช่าซื้อคอมฯมหาดไทยต่อป.ป.ช.

ดีเอสไอเสนอรายงานโครงการเช่าซื้อคอมฯมหาดไทยต่อป.ป.ช.

ดีเอสไอเสนอรายงานโครงการเช่าซื้อคอมฯมหาดไทยต่อป.ป.ช.

รูปข่าว : ดีเอสไอเสนอรายงานโครงการเช่าซื้อคอมฯมหาดไทยต่อป.ป.ช.

ดีเอสไอเสนอรายงานโครงการเช่าซื้อคอมฯมหาดไทยต่อป.ป.ช.

ดีเอสไอรายงานผลการตรวจสอบโครงการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ว่าพบผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่ข้าราชการระดับสูงไปจนถึงรัฐมนตรีนายอภินันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนโครงการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมูลค่า 3,490 ล้านบาท มาให้ป.ป.ช.ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว โดยจะนำเรื่องดังกล่าวไปผนวกรวมกับบัตรสนเท่ห์ที่มีการร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาในการประชุมสัปดาห์หน้า ซึ่งหากเห็นว่าสำนวนของดีเอสไอมีความชัดเจนแล้ว ก็อาจไม่จำเป็นจะต้องตั้งอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนเรื่องนี้
มีรายงานข่าวแจ้งว่าสำนวนของดีเอสไอพบผู้ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดครั้งนี้มีตั้งแต่คณะกรรมการประกวดราคา, คณะทำงานทดสอบด้านเทคนิค, ข้าราชการระดับสูง ทั้งนายนายมานิต วัฒนเสน อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งยังพบความเชื่อมโยงไปถึงนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , นายธานี สามารถกิจ และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ซึ่งเป็นคณะทำงานของกระทรวงด้วย
ด้านนายวิลาศ จันทรพิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าผลการตรวจสอบของดีเอสไอสอดคล้องกับที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงว่ามีไม่ชอบในข้อกฎหมายทั้งในขั้นตอนของคณะกรรมการประกวดราคา และการตรวจรับพัสดุ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานก็ได้ทักท้วงไปยังกรมการปกครอง จนกระทั่งมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน แต่ผู้มีอำนาจกลับไม่สนใจ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน