ศาลสั่ง “พิศิษฐ์” รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ สตง.ชั่วคราว

ศาลสั่ง “พิศิษฐ์” รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ สตง.ชั่วคราว

ศาลสั่ง “พิศิษฐ์” รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ สตง.ชั่วคราว

รูปข่าว : ศาลสั่ง “พิศิษฐ์” รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ สตง.ชั่วคราว

ศาลสั่ง “พิศิษฐ์” รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ สตง.ชั่วคราว

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ “พิศิษฐ์” ทำหน้าที่รักษาราชการแทนผู้ว่าการ สตง. ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งในคดีที่ผู้ว่าฯ สตง. ฟ้อง “คุณหญิงจารุวรรณ” ว่าออกคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้งรองผู้ว่าการ สตง.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีผลให้นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ทำหน้าที่รักษาราชการแทนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องในฐานะผู้ร้องสอดในดคีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้องคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ สตง. ว่าออกคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้งรองผู้ว่าการ สตง.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากสิ้นสุดวาระการทำหน้าที่ด้วยเหตุคุณสมบัติขัดต่อพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2542 ทำให้นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจในการรักษาราชการแทน ผู้ว่าการ สตง.

ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่ง สตง. ด้วยเหตุที่เห็นว่า การออกคำสั่งน่าจะมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย และสร้างความสับสน อันเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะไม่ทราบว่าจะต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาคนใดแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน