ทนายคุณหญิงจารุวรรณรอฟังคำสั่งศาลปกครองกลาง 19 ต.ค.นี้

ทนายคุณหญิงจารุวรรณรอฟังคำสั่งศาลปกครองกลาง 19 ต.ค.นี้

ทนายคุณหญิงจารุวรรณรอฟังคำสั่งศาลปกครองกลาง 19 ต.ค.นี้

รูปข่าว : ทนายคุณหญิงจารุวรรณรอฟังคำสั่งศาลปกครองกลาง 19 ต.ค.นี้

ทนายคุณหญิงจารุวรรณรอฟังคำสั่งศาลปกครองกลาง 19 ต.ค.นี้

ทนายความคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิเสธอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง กรณีทุเลาการบังคับตามคำสั่งตามคำร้องสอดของนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส แต่ระบุที่จะยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด หากมีคำสั่งชี้ขาดให้นายพิศิษฐ์ ทำหน้าที่จนกว่าจะได้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่

นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความส่วนตัวคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวยอมรับในคำสั่งศาลปกครองกลางที่คุ้มครองคำร้องสอดของนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการสตง. ว่าออกคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้งรองผู้ว่าการ สตง.ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากสิ้นสุดวาระการทำหน้าที่ด้วยเหตุคุณสมบัติขัดต่อพ.ร.บ.การตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2542 แม้จะมีผลให้นายพิศิษฐ์ได้ทำหน้าที่รักษาราชการแทนคุณหญิงจารุวรรณ แต่ก็เห็นว่าเป็นเวลาที่ทิ้งห่างเพียงแค่ 2 วันศาลปกครองกลางก็นัดฟังคำสั่งในคดีแล้วหรือวันที่ 19 ตุลาคมนี้ก็จะรู้ผลในคดี

ทนายความส่วนตัวคุณหญิงจารุวรรณ ยืนยันหากผลของคำสั่งศาลปกครองชี้ขาดว่า คุณหญิงต้องพ้นจากหน้าที่ และให้นายพิศิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจนกว่าจะได้คนใหม่ตามกระบวนการสรรหา ทางคุณหญิงจารุวรรณจะยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป

ขณะที่นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า ผลของคำสั่งจะทำให้การทำหน้าที่เกิดความชัดเจน แม้จะเหลือเพียง 2 วัน ก่อนจะพิจารณาตัดสินคดีในวันที่ 19 ตุลาคม นี้แต่หากมีการอุทธรณ์คดีผลของคำสั่งทุเลาก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

โดยบ่ายวานนี้ศาลปกครองกลาง คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่ง สตง.ในการแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยเหตุที่ศาล เห็นว่า การออกคำสั่งน่าจะมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายและอาจสร้างความสับสนอันเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เพราะไม่ทราบว่าจะต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาคนใด จึงคุ้มครองให้นายพิศิษฐ์ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน