ภาพยนตร์ไทยยังขาดเอกลักษณ์ และ ความหลากหลาย

ภาพยนตร์ไทยยังขาดเอกลักษณ์ และ ความหลากหลาย

ภาพยนตร์ไทยยังขาดเอกลักษณ์ และ ความหลากหลาย

รูปข่าว : ภาพยนตร์ไทยยังขาดเอกลักษณ์ และ ความหลากหลาย

ภาพยนตร์ไทยยังขาดเอกลักษณ์ และ ความหลากหลาย

บางฉากในภาพยนตร์ เช่น การเต้นระบำท่ามกลางป่าเขา เพียงเห็นก็รู้ว่าเป็นภาพยนตร์อินเดีย หรือ การเน้นย้ำความกตัญญูก็เป็นเอกลักษณ์ที่มักสอดแทรกในภาพยนตร์จีนหันมามองที่บ้านเราวงสัมมนาวิชาการทางภาพยนตร์บอกว่าวัฒนธรรมในภาพยนตร์ไทยยังขาดเอกลักษณ์และความหลากหลาย
ฉากวิ่งหนีผีลงโอ่ง และภาพยนตร์ตลกที่เต็มไปด้วยมุขขบขัน เป็นภาพลักษณ์ที่ถูกนำเสนอบ่อยครั้งในภาพยนตร์ไทย จนอาจเรียกได้ว่า เป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ไทย คือมุมมองที่สะท้อนจากวงสัมมนาเชิงวิชาการทางภาพยนตร์ "วัฒนธรรมในภาพยนตร์ไทย"จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แม้พอจะเห็นภาพวิถีชีวิตของคนไทยในภาพยนตร์อยู่บ้าง แต่ยังไม่มีความหลากหลาย พอที่จะเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเช่นการเต้นระบำท่ามกลางป่าเขาเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์อินเดีย หรือการแฝงปรัชญาแนวคิดแบบตะวันออก เช่น ความกตัญญู เป็นความคิดที่โดดเด่นของภาพยนตร์จีน

แม้การศึกษาวิชาภาพยนตร์ในหลายมหาวิทยาลัย จะมีวิชาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความคิดของนักศึกษาในด้านวัฒนธรรมและสังคมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดมิติทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งและหลากหลาย แต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษามากนัก


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน