อำนาจหน้าที่นายทะเบียนพรรคการเมือง

อำนาจหน้าที่นายทะเบียนพรรคการเมือง

อำนาจหน้าที่นายทะเบียนพรรคการเมือง

รูปข่าว : อำนาจหน้าที่นายทะเบียนพรรคการเมือง

อำนาจหน้าที่นายทะเบียนพรรคการเมือง


อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชื่อมั่นในอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะถามความเห็นจาก กกต. เพื่อลงความเห็นยุบพรรคการเมืองได้ แต่ยอมรับว่าพฤติการณ์และข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับคำฟ้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ให้ต้องวินิจฉัย เพื่อเป็นบรรทัดฐาน หลังกระบวนการไต่สวนคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง พยายามเบิกความและซักค้านพยานในประเด็นนี้ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ถึงข้อเท็จจริง เพราะเชื่อว่าเป็นจุดชี้วัดความผิดหรือถูกของคดีตามข้อกล่าวอื่นคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ กรณีใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 29 ล้านบาท ศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งประเด็นที่ต้องวินิจฉัยไว้ 5 ประเด็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ที่ยึดโยงกับพระราชบัญญัติพรรคการเมือง ปี 2541 และ ปี 2550 รวมถึงระเบียบกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง โดยพฤติกรรมที่ถูกฟ้องร้องให้เป็นเหตุแห่งการยุบพรรค เกิดขึ้นระหว่างปี 2548 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในบทลงโทษตามกฎหมายหลัก จึงกลายเป็นการต่อสู้ที่ต้องหลักล้างกันด้วยข้อกฎหมาย ทั้งฝ่ายผู้ร้อง และฝ่ายผู้ถูกร้อง ต่างเบิกความพยาน และซักค้าน ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง

ขณะที่ทั้ง 2 ฝ่ายยืนยันในความแม่นยำของข้อกฎหมาย อดีตเลขาธิการ กกต. ยอมรับว่า หากตีความตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพรรคการเมือง จะเห็นได้ถึงอำนาจนายทะเบียนพรรคการเมืองใน 2 สถานะ ซึ่งแม้จะมีความเห็นยกฟ้อง แต่ก็ให้เป็นอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ สอบข้อเท็จจริงเพิ่มและนำเรื่องเข้าที่ประชุม เพื่อหาข้อยุติร่วมกันได้ และจากคดีที่ กกต.ในฐานะผู้ร้องคดีต่อพรรคการเมืองกว่า 50 พรรคที่ผ่านมา ก็มีผลให้ต้องยุบพรรคไปแล้ว แต่สำหรับกรณีของพรรคประชาธิปัตย์กลับมีเงื่อนไขแทรกซ้อนให้ต้องวินิจฉัย เพื่อบรรทัดฐานต่อไป

ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานฝ่ายผู้ถูกร้องชุดสุดท้าย ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ โดย 1 ใน 4 คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคตามข้อกล่าวหาที่จะขึ้นเบิกความต่อศาล โดยคาดการณ์ว่าในวันเดียวกันนั้น ศาลเห็นควรปิดคดีพร้อมสั่งให้ทั้ง 2 ฝ่ายยื่นคำแถลงปิดคดี แต่ก็มีรายงานว่า ศาลอาจเรียก นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เข้าเบิกความเป็นพยานฝ่ายศาล เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน