'เชียงคาน' ระดมสมองรับมือท่องเที่ยว

'เชียงคาน' ระดมสมองรับมือท่องเที่ยว

'เชียงคาน' ระดมสมองรับมือท่องเที่ยว

รูปข่าว : 'เชียงคาน' ระดมสมองรับมือท่องเที่ยว

'เชียงคาน' ระดมสมองรับมือท่องเที่ยว

เมืองที่เคยเงียบสงบมาร่วม 100 ปี อย่างเมืองเชียงคาน จ.เลย กำลังได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว แต่คนในพื้นที่มีความตื่นตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อคาดการณ์และหายุทธศาสตร์รับมืออนาคตในอีก 30 ปีข้างหน้า"เชียงคานแล้ง เกิดโรคระบาด" "ถูกถอดถอนจากเมืองมรดกโลก" "หวั่นสงครามแย่งชิงน้ำระหว่างประเทศ" เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหัวข้อข่าวที่ผู้ร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ "มองกว้าง คิดไกล วิสัยทัศน์เชียงคาน 2580"คาดว่าเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้กับ อ.เชียงคาน จ.เลย ในอีก 30 ปีข้างหน้า

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา อ.เชียงคาน เป็นเมืองที่ได้รับความสนใจจากคนภายนอกอย่างมาก วันนี้ เชียงคานจึงต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากการเติบโตของการท่องเที่ยว และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เลือก อ.เชียงคานเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างภาพจำลองอนาคต เพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ในการรับมือ

การระดมความคิด เพื่อมองปัญหาต่างๆ ที่กำลังถาโถมเข้าสู่เชียงคาน ทั้งจากคนในและนอกพื้นที่ ทำให้เกิดชุดความคิดที่หลากหลาย

อานนท์เห็นว่า การเติบโตของเชียงคานเพิ่งเริ่มต้น ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว ซึ่งจากการระดมความคิด ทำให้เขาวิเคราะห์ว่า ปัญหาภาวะโลกร้อนอาจไม่ส่งผลกระทบต่อชาวเชียงคานเท่ากับผลกระทบจากการพัฒนา หากเชียงคานยังคงรักษาจุดแข็งที่เป็นจุดขายของเมืองไว้ได้

บทเรียนจากการท่องเที่ยวที่ทำลายวิถีชีวิตชุมชนซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วกับหลายพื้นที่ คือสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เชียงคานพัฒนาไปในทิศทางเช่นนั้น การจำลองภาพอนาคตเชียงคาน จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับชุมชน ในการเตรียมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งรูปแบบนี้จะถูกนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน