“กษิต”พาทูต 9 ประเทศลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้

“กษิต”พาทูต 9 ประเทศลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้

“กษิต”พาทูต 9 ประเทศลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้

รูปข่าว : “กษิต”พาทูต 9 ประเทศลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้

“กษิต”พาทูต 9 ประเทศลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะทูตต่างชาติลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และช่วยกันสร้างสันติภาพคณะเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย 9 ประเทศ รับฟังการบรรยายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างลงพื้นที่พร้อมนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยคณะทูตทั้งหมดจะเข้าพบคณะกรรมอิสลามจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมโรงพยาบาลและศูนย์พัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ระบุว่าการลงพื้นที่พร้อมคณะทูตเพื่อให้ต่างประเทศได้เห็นและรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเชื่อว่าจะช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในนานาประเทศดีขึ้น อีกทั้งเพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน