ที่ประชุมเลือกตั้ง“สมคิด ปิ่นทอง”นั่งรองผู้ว่าฯกกท.

ที่ประชุมเลือกตั้ง“สมคิด ปิ่นทอง”นั่งรองผู้ว่าฯกกท.

ที่ประชุมเลือกตั้ง“สมคิด ปิ่นทอง”นั่งรองผู้ว่าฯกกท.

รูปข่าว : ที่ประชุมเลือกตั้ง“สมคิด ปิ่นทอง”นั่งรองผู้ว่าฯกกท.

ที่ประชุมเลือกตั้ง“สมคิด ปิ่นทอง”นั่งรองผู้ว่าฯกกท.

คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยลงมติเลือกนางสมคิด ปิ่นทอง เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวานนี้ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการโดยมีวาระสำคัญคือการเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา แทนนายเฉลิมชัย บุญรักษ์ ซึ่งเกษียณอายุไปเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา

ซึ่งปรากฎว่าคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยตัดสินใจลงมติเลือกนางสมคิด ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่า การเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ซึ่งนับเป็นผู้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้โดยหลังจากนี้จะมีการนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับรองต่อไป

สำหรับนางสมคิด ปัจจุบันอายุ 57 ปี เริ่มต้นการทำงานในกกท.เมื่อปี 2533 ในฐานะนักวิชาการส่งเสริมกีฬา ก่อนจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกีฬาผู้อำนวยการพัฒนาบุคลากรกีฬา และผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการก่อนจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งรองผู้ว่าการกกท.ในที่สุด

สำหรับผลงานเด่นคือการริเริ่มโครงการอบรมผู้บริหารระดับนานาชาติร่วมกับสถาบันกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2548แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน