ศาลปกครองนัดฟังคำพิพากษา เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง“พิศิษฐ์”รักษาการผู้ว่าสตง.บ่ายนี้

ศาลปกครองนัดฟังคำพิพากษา เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง“พิศิษฐ์”รักษาการผู้ว่าสตง.บ่ายนี้

ศาลปกครองนัดฟังคำพิพากษา เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง“พิศิษฐ์”รักษาการผู้ว่าสตง.บ่ายนี้

รูปข่าว : ศาลปกครองนัดฟังคำพิพากษา เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง“พิศิษฐ์”รักษาการผู้ว่าสตง.บ่ายนี้

ศาลปกครองนัดฟังคำพิพากษา เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง“พิศิษฐ์”รักษาการผู้ว่าสตง.บ่ายนี้

คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา แถลงปิดคดีต่อศาลปกครองยืนยันการทำหน้าที่ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ได้ต้องการยึดติดกับตำแหน่ง ขณะที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาในช่วงบ่ายตุลาการศาลปกครองกลางออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีที่นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ยื่นฟ้องคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการ สตง.เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสตง.ที่ 184/2553 เรื่องการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการ สตง.โดยเปิดโอกาสให้คู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีด้วยวาจาหรือเอกสารพร้อมให้ตุลาการผู้แถลงคดีแถลงความเห็นส่วนตัวต่อคดีที่ไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาขององค์คณะ
คุณหญิงจารุวรรณแถลงต่อศาลว่าไม่ได้ต้องการยึดติดกับตำแหน่งโดยเห็นได้จากการยื่นเรื่องให้ทางสภาฯสรรหาผู้ว่าสตง.ถึง 3 ครั้งขณะเดียวกันได้หารือกับอดีตประธานผู้พิพากษาแล้วซึ่งเห็นว่า หากออกจากตำแหน่งจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และหากไม่มีผู้ว่าการสตง.จะส่งผลต่อการทำหน้าที่ตรวจสอบทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้
ขณะที่นายพิศิษฐ์ ได้แถลงปิดคดีด้วยเอกสารเพื่อยืนยันถึงคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายของคุณหญิงจารุวรรณเช่นเดียวกับฝ่ายตุลาการที่แถลงปิดคดีเห็นว่าคุณหญิงจารุวรรณขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ว่าสตง.แล้วหลังจากอายุครบ 65 ปี ตามที่กฏหมายกำหนด

ทั้งนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีในช่วงบ่ายโดยจะพิจารณาใน 4 ประเด็นโดยเฉพาะกรณีคำสั่งยกเลิกให้นายพิศิษฐ์ เป็นรักษาราชการแทนผู้ว่าการสตง.ของคุณหญิงจารุวรรณชอบด้วยกฏหมายหรือไม่


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน