หลายจังหวัดยังประสบภัยน้ำท่วมหนัก เริ่มขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค

หลายจังหวัดยังประสบภัยน้ำท่วมหนัก เริ่มขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค

หลายจังหวัดยังประสบภัยน้ำท่วมหนัก เริ่มขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค

รูปข่าว : หลายจังหวัดยังประสบภัยน้ำท่วมหนัก เริ่มขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค

หลายจังหวัดยังประสบภัยน้ำท่วมหนัก เริ่มขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค

หลายพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่ท่วมสูงประชาชนอยู่ในภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องจากถนนหมู่บ้านถูกตัดขาด ขณะที่โรงพยาบาลเมืองชัยภูมิต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักไปโรงพยาบาลใกล้เคียง หลังน้ำไหลท่วมโรงพยาบาลทหารจากค่ายสุรนารีเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลเมืองชัยภูมิเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงหลังระดับน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณหน้าโรงพยาบาลสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนผู้ป่วยในที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล152 คน เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายขึ้นไปอยู่บนชั้น 2 พร้อมกับประกาศงดรับผู้ป่วยนอกขณะที่ชุมชนหนองบ่อและชุมชนโนนสมอ เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิระดับน้ำยังท่วมสูงชาวต้องเดินลุยน้ำมารับอาหารที่ทางเทศบาลตั้งจุดช่วยเหลือ

ส่วนที่จ.ศรีสะเกษน้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลล้นขอบอ่างเก็บน้ำหลักของจ.ศรีสะเกษทั้ง 6 แห่งส่งผลให้น้ำไหลท่วมพื้นที่เกษตรนับแสนไร่ และหากฝนตกต่อเนื่องภายใน 3 วันน้ำจะไหลเข้าท่วมในเขตตัวเมืองศรีสะเกษ ขณะที่ประชาชนและภาคเอกชนจ.บุรีรัมย์ได้ทยอยนำสิ่งของมาร่วมบริจาคหลังเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งในพื้นที่เองจังหวัดและ จ.นครราชสีมาโดยจะปิดรับบริจาควันที่ 22 ต.ค.และทยอยนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบภัย
ส่วนที่จ.นครสวรรค์ เทศบาล ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก ยังถูกน้ำท่วมสูง ชาวบ้านบอกว่า ตลอดทั้งคืนไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องและใช้ชั้นสองของบ้านเป็นที่พักชั่วคราวขณะนี้ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มแม้ระดับน้ำที่ท่วมจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังมีน้ำท่วมสูงหลายจุดในอ.ไพศาลี อ.ตาคลี อ.ท่าตะโก และ อ.พยุหะคีรี ด้านในภาคกลางการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำหลายสายและคลองชลประทานไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีที่หลายหมู่บ้านของต.หนองเมือง ต้องเดินทางเข้าออกทางเรือเท่านั้นชาวบ้านขาดแคลนน้ำดื่มอาหารและห้องน้ำ
เช่นเดียวกับอ.ป่าโมก อ.เมือง จ.อ่างทอง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี และอ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่หลายหมู่บ้านต้องสัญจรทางเรือหลังระดับน้ำยังท่วมสูง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน