“พิศิษฐ์” มั่นใจเดินหน้าทำงาน เร่งกู้ภาพลักษณ์ สตง.

“พิศิษฐ์” มั่นใจเดินหน้าทำงาน เร่งกู้ภาพลักษณ์ สตง.

“พิศิษฐ์” มั่นใจเดินหน้าทำงาน เร่งกู้ภาพลักษณ์ สตง.

รูปข่าว : “พิศิษฐ์” มั่นใจเดินหน้าทำงาน เร่งกู้ภาพลักษณ์ สตง.

“พิศิษฐ์” มั่นใจเดินหน้าทำงาน เร่งกู้ภาพลักษณ์ สตง.

“พิศิษฐ์” รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เผยพร้อมปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งของศาลปกครองกลาง และมั่นใจว่าจะเดินหน้าทำงานต่อไปได้ โดยจะต้องเร่งกู้ภาพลักษณ์ สตง. ใหม่

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เปิดเผยว่า พร้อมปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งของศาลปกครองกลาง และมั่นใจว่าจะเดินหน้าทำงานต่อไปได้ โดยจะต้องเร่งกู้ภาพลักษณ์ใหม่ สตง.ให้ประชาชนและสังคมเข้าใจ และเชื่อมั่นในการทำงานของ สตง. โดยช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีคดีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่ง สตง.ต้องลงไปตรวจสอบและให้ความสำคัญเท่าเทียมกัน พร้อมระบุขอให้คุณหญิงจารุวรรณเชื่อมั่นในความสามารถของข้าราชการประจำที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ และโดยส่วนตัวยังเคารพคุณหญิงจารุวรรณแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน