ม.หอการค้าไทยแนะรัฐบาลเร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

ม.หอการค้าไทยแนะรัฐบาลเร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

ม.หอการค้าไทยแนะรัฐบาลเร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

รูปข่าว : ม.หอการค้าไทยแนะรัฐบาลเร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

ม.หอการค้าไทยแนะรัฐบาลเร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแนะรัฐบาลเร่งเข้าไปฟื้นฟูหลังเหตุการณ์น้ำท่วม เพื่อลดผลอุปสรรคต่อการหารายได้ของประชาชนในพื้นที่ หลังได้รับความเสียหายเฉพาะเดือนตุลาคมที่คาดว่าสูงถึง 10,000 ล้านบาท นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเดือนนี้ พบว่าภาคเกษตรกรรมเสียหายมากที่สุดประมาณ 2,600 ล้านบาท รองลงมาคือ ภาคบริการและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ทรัพน์สินราชการเสียหายประมาณ 2,000 ล้านบาท ทรัพย์สินเอกชนเสียหาย 1,300 ล้านบาท รวมมูลค่าความเสียหายคาดว่าจะอยู่ 8,000 - 10,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามนายธนวรรธน์ กล่าวอีกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมมากนัก แต่จะมีผลกระทบในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการหารายได้ของเกษตรกร ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งฟื้นฟูหลังเหตุการณ์น้ำท่วม ด้วยการสร้างระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นหากปีหน้าถ้าเกิดน้ำท่วมอีก จะยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน