มท.1ประชุมรับมือน้ำท่วมกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

มท.1ประชุมรับมือน้ำท่วมกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

มท.1ประชุมรับมือน้ำท่วมกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

รูปข่าว : มท.1ประชุมรับมือน้ำท่วมกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

มท.1ประชุมรับมือน้ำท่วมกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตปริมณฑลเพื่อเตรียมการป้องกัน และเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ขณะที่ตัวแทนกรมชลประทานยืนยันมีการควบคุมการระบายน้ำ เพื่อช่วยลดระดับปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านมาถึงกรุงเทพมหานคร

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และจังหวัดที่ต้องเตรียมการป้องกันประกอบด้วยพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี และ นนทบุรี รวมถึงผู้แทนจากรมชลประทาน และ กรุงเทพมหานครโดยเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วให้ทันกับความต้องการของประชาชน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางกระจายข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างใกล้ชิด
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 รายงานการบริหารจัดการน้ำที่ไหลมาทางภาคเหนือโดยมีการควบคุมการระบายน้ำในแม่น้ำยม และ น่าน ไม่ให้มีปริมาณเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะช่วยลดระดับปริมาณน้ำที่จะมาถึงอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ลงส่วนหนึ่งจากขณะนี้ที่รวมแล้วกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยน้ำจะไหลมารวมกันที่หน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา และไหลต่อไปที่ จ.ปทุมธานี นนทบุรี และ เข้ากรุงเทพฯมหานครต่อไป ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่ที่น้ำไหลผ่านให้เตรียมเครื่องสูบน้ำ และ กระสอบทรายซึ่งหากพื้นที่ใดขาดแคลนให้แจ้งได้ที่โทรศัพท์สายด่วน 1410

นายสรวงศ์ เทียนทอง ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ประสบอุทกภัย ที่จ.อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี และอยุธยา พบว่าไม่ได้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่น้ำจะท่วม รวมถึงการประสานให้ความช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีโดยเห็นว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่ยังขาดการประสานงานและขาดการบูรณาการแม้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการเตือนและป้องกันภัยหลายหน่วยงาน แต่เมื่อถึงเวลาเตือนภัยไม่มีศูนย์กลางคอยดำเนินการ โดยเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย คณะกรรมาธิการฯจะเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบมาชี้แจงในภายหลังต่อไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน