วุฒิสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฏหมายยืดอายุเกษียณ

วุฒิสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฏหมายยืดอายุเกษียณ

วุฒิสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฏหมายยืดอายุเกษียณ

รูปข่าว : วุฒิสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฏหมายยืดอายุเกษียณ

วุฒิสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฏหมายยืดอายุเกษียณ

วุฒิสภาของฝรั่งเศสลงมติเสียงข้างมาก เห็นชอบกับการยืดอายุเกษียณจาก 60 ปีเป็น 62 ปี เพื่อลดภาระของรัฐบาล คาดว่าจากนี้จะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์จะบังคับเป็นกฏหมาย ประชุมวุฒิสภาของฝรั่งเศสมีมติเสียงข้างมาก 177 ต่อ 153 เห็นชอบให้ผ่านร่างกฏหมายเพิ่มอายุการเกษียณจาก 60 ปีเป็น 62 ปี โดยใช้เวลาอภิปรายนานกว่า 140 ชั่วโมง หลังจากที่ก่อนหน้านี้สมัชชาแห่งชาติและสภาผู้แทนราษฏรก็มีมติไปในทางเดียวกัน ซึ่งกระบวนการจากนี้ไปจะมีการหารือในรายละเอียดของข้อกฏหมาย จากนั้นจะส่งให้สภาบนและสภาล่างพิจารณาอีกครั้ง จากนั้นจึงจะบังคับใช้เป็นกฏหมาย คาดว่าทั้งหมดนี้จะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ ทั้งนี้รัฐบาลได้ใช้กระบวนการพิเศษที่เรียกว่ากิโยตินเพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้วุฒิสภาลงมติเร็วขึ้น เนื่องจากมีกระแสกดดันจากภาคแรงงานและนักศึกษาที่ประท้วงต่อต้านร่างกฏหมายฉบับนี้

เมื่อช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ร่างกฏหมายยืดอายุการเกษียณจาก 60 ปีเป็น 62 ปี สร้างความไม่พอใจให้ประชาชน จนนำไปสู่การประท้วงผละงานทั่วประเทศซึ่งมีสหภาพแรงงานเป็นแกนนำการประท้วง โดยนัดให้แรงงานทั่วประเทศหยุดงานพร้อมกันในวันที่ 28 ตุลาคมและ 6 พฤศจิกายนนี้ สำหรับร่างกฏหมายดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบบำนาญ ที่ผลักดันโดยนายนิโกลาร์ ซาร์โกซี่ ประธานาธิบดีที่มองว่าเป็นมาตราการที่จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อลดภาระของรัฐบาลที่ขาดดุลงบประมาณหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังให้เหตุผลว่าทุกวันนี้ประชาชนมีอายุยืนขึ้น จึงควรจะทำงานให้นานขึ้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน