พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโว

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโว

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโว

รูปข่าว : พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโว

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโว

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมกันออกมาทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะกันอย่างคึกคัก ขณะที่บางวัดเตรียมนำของที่ได้ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พระสงฆ์จำนวน 300 รูปเดินลงจากยอดเขาตังกวน จังหวัดสงขลา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากนำข้าวสารอาหารแห้งร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ในเทศกาลออกพรรษา ก่อนที่จะจัดถวายพระสงฆ์ทั้ง 266 วัด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนที่จังหวัดตรังประชาชนจำนวนมากออกมาร่วมทำบุญตักบาตรโดยนิมนต์พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป มารับบิณฑบาต

ขณะที่จังหวัดสตูลและอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ ประชาชนร่วมประเพณีชักพระ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าประเพณีนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดีย ต่อมาพุทธศาสนิกชนได้นำเอา คติความเชื่อมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน