น้ำไหลเข้าท่วมวัดอุโปสถาราม จ.อุทัยธานี

น้ำไหลเข้าท่วมวัดอุโปสถาราม จ.อุทัยธานี

น้ำไหลเข้าท่วมวัดอุโปสถาราม จ.อุทัยธานี

รูปข่าว : น้ำไหลเข้าท่วมวัดอุโปสถาราม จ.อุทัยธานี

น้ำไหลเข้าท่วมวัดอุโปสถาราม จ.อุทัยธานี

น้ำจากแม่น้ำสะแกกรังล้นตลิ่งท่วมวัดอุโปสถาราม จ.อุทัยธานี ขณะที่พื้นลุ่มน้ำสะแกกรังและลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณวัดอุโปสถาราม หรือ วัดโบสถ์ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง ตรงข้ามตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานีโดยระดับน้ำค่อนข้างสูง ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีสถาปัตยกรรม และภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ที่สวยงาม เป็นหนึ่งในเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนิน ถวายเครื่องอัตถะบริขารแด่เจ้าอาวาส แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าชมวัดแห่งนี้จำนวนมาก
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อุทัยธานีภาพรวมยังไม่คลี่คลาย ระดับน้ำสูงขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำสะแกกรัง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน