จ.สุพรรณบุรียังไม่ระบายน้ำเพิ่ม

จ.สุพรรณบุรียังไม่ระบายน้ำเพิ่ม

จ.สุพรรณบุรียังไม่ระบายน้ำเพิ่ม

รูปข่าว : จ.สุพรรณบุรียังไม่ระบายน้ำเพิ่ม

จ.สุพรรณบุรียังไม่ระบายน้ำเพิ่ม

จ.สุพรรณบุรียังไม่ได้ระบายน้ำเพิ่มเติม ยังต้องรับน้ำจากเขื่อนกระเสียวที่ยังมีน้ำล้นอยู่มาก ขณะที่พื้นที่จ.สุพรรณบุรีมีน้ำท่วมขังเกือบทุกอำเภอชลประทานสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุพรรณบุรีว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานมาจากส่วนกลางว่าจะมีการเปิดประตูระบายน้ำคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง เพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาทางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยขณะนี้ก็ต้องรับน้ำมาจากเขื่อนกระเสียว ที่มีน้ำล้นอยู่กว่า 35 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่แล้ว ในเวลานี้จังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ระบายน้ำเหนือเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านประตูน้ำพลเทพ จังหวัดชัยนาทที่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที , ประตูน้ำโพธิ์พระยา ชัยนาท 132 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที , ประตูน้ำท่าโบสถ์ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที , ประตูสามชุก 117 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่แล้ว ขณะที่การระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีนยังทำได้น้อยมาก เนื่องจากลำน้ำท่าจีนมีขนาดเล็ก และจังหวัดที่ต้องรับน้ำต่อจากสุพรรณบุรี คือ จังหวัดนครปฐม ซึ่งก็กำลังเผชิญปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
สำหรับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีน้ำท่วมขังเกือบทุกอำเภอ โดยมีน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตรที่อำเภอเดิมบางนางบวช , ดอนเจดีย์ , อู่ทอง , อำเภอเมือง , สามชุก ส่วนพื้นที่นาข้าว ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนแล้ว และกำลังพยายามเสริมแนวคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นเพื่อรักษานาข้าวที่ใกล้เก็บเกี่ยวไว้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน