เส้นทางการจัดจราจรน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ

เส้นทางการจัดจราจรน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ

เส้นทางการจัดจราจรน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ

รูปข่าว : เส้นทางการจัดจราจรน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ

เส้นทางการจัดจราจรน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ

วิธีการจัดการจราจรน้ำ คือ แนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมของกรมชลประทานแนวทางหนึ่งที่จะช่วยชะลอการเดินทางของแม่น้ำสายต่างๆลงเพื่อลดผลกระทบจากแม่น้ำสายต่างๆที่กำลังไหลบ่าลงมาอย่างรุนแรง ขณะนี้ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีน้ำเหนือไหลบ่าลงมาเป็นจำนวนมากเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องระบายน้ำลงมาเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ที่ 3,457 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงใช้วิธีการจัดการจราจรน้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาที่กรุงเทพมหานครให้น้อยลง เช่นการผันน้ำบางส่วนออกไปที่ระบบชลประทานสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมา ประกอบกับการแก้ปัญหาด้วยการลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้เหลือ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมที่ระบายอยู่กว่า 1300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังมีน้ำเกินกว่าความจุของอ่างอยู่ร้อยละ 11
จนทำให้ในที่สุด แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลลงมาที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเป็นปริมาณน้ำที่ไหลลงมายังจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยวันนี้การระบายน้ำที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่ 3,319 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อย

คลองระพีพัฒน์ เป็นเส้นทางระบายน้ำเส้นทางหนึ่งที่กรมชลประทานใช้เพื่อระบายน้ำจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำบางปะกง เพื่อลดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครลง โดยเมื่อวานนี้คลองระพีพัฒน์ระบายน้ำอยู่ที่ 251 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่เพราะคลองนี้เป็นคลองระบายน้ำที่เชื่อมต่อหลายจังหวัดตั้งแต่จังหวัดนครนายก ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร และ สมุทรปราการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้พื้นที่ชุมชนและพื้นที่นาใกล้เส้นทางระบายน้ำได้รับความเสียหายได้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน