ยธ.เสนอใช้มาตรา 44 ปล่อยผู้ต้องขังสูงอายุ-ป่วยเรื้อรัง

ยธ.เสนอใช้มาตรา 44 ปล่อยผู้ต้องขังสูงอายุ-ป่วยเรื้อรัง

ยธ.เสนอใช้มาตรา 44 ปล่อยผู้ต้องขังสูงอายุ-ป่วยเรื้อรัง

รูปข่าว : ยธ.เสนอใช้มาตรา 44 ปล่อยผู้ต้องขังสูงอายุ-ป่วยเรื้อรัง

ยธ.เสนอใช้มาตรา 44 ปล่อยผู้ต้องขังสูงอายุ-ป่วยเรื้อรัง กระทรวงยุติธรรม เตรียมเสนอใช้มาตรา 44 ปล่อยตัวผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ พร้อมหาแนวทางจัดหาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษไม่ให้กลับมากระทำผิดซ้ำ

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่าเตรียมจัดมหกรรมเจรจาธุรกิจคืนคนดีสู่สังคม โดยออกมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจบริษัทเอกชนให้โอกาสผู้พ้นโทษด้วยการรับเข้าทำงาน นอกจากนี้ได้ประสานกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ยังกำนันและผู้ใหญ่บ้านติดตามดูแลผู้พ้นโทษด้วย

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยด้วยว่าในแต่ละปีมีผู้กระทำผิดเข้าเรือนจำ 180,000 คน ปล่อยออกปีละ 120,000 คน ทำให้มีผู้ต้องขังตกค้างและสะสม ปัจจุบันมีผู้ต้องขังมากถึง 300,000 คน จึงต้องเร่งวางมาตรการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษไม่ให้กลับมากระทำผิดซ้ำ

นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์จะศึกษาการดูแลผู้พ้นโทษจากประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น เพื่อผลักดันให้เกิดองค์กรที่จะเข้ามาดูแลผู้พ้นโทษของไทยเป็นการเฉพาะ โดยกระทรวงยุติธรรมจะเร่งพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อปล่อยตัวผู้ต้องขังที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปี ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ ซึ่งเดิมหลักเกณฑ์กำหนดให้ต้องรับโทษมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ ส่วนผู้ต้องขังตั้งครรภ์จะใช้มาตรา 246 กำหนดสถานควบคุมผู้ต้องขังตั้งครรภ์ให้ไปคลอดบุตรนอกเรือนจำ หลังจากนั้นให้กลับมารับโทษจนครบกำหนด สำหรับขั้นตอนการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ไม่เอื้อกับการปล่อยตัวผู้ต้องขังอาจเสนอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว


กลับขึ้นด้านบน