โรงเรียนถูกน้ำท่วมเลื่อนเปิดเทอม 504 แห่ง

โรงเรียนถูกน้ำท่วมเลื่อนเปิดเทอม 504 แห่ง

โรงเรียนถูกน้ำท่วมเลื่อนเปิดเทอม 504 แห่ง

รูปข่าว : โรงเรียนถูกน้ำท่วมเลื่อนเปิดเทอม 504 แห่ง

โรงเรียนถูกน้ำท่วมเลื่อนเปิดเทอม 504 แห่ง

โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 25 จังหวัดได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด 926 แห่ง และมีถึง 504 แห่ง ที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ทันวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้มีโรงเรียนใน 25 จังหวัด ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด 926 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนทั้งในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. และสังกัดเอกชน ขณะที่โรงเรียน 504 แห่งที่ถูกน้ำท่วมและมีแนวโน้มชัดเจนว่าจะเปิดเรียนไม่ทันก็จะเลื่อนเปิดเทอมออกไป จนกว่าระดับน้ำในโรงเรียนจะลดลงส่วนการแก้ไขปัญหาในภาพรวม ทางคณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม โดยจะให้สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการทุกโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมทำโครงการฟื้นฟูและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เดือดร้อน พร้อมให้สำนักส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนทำโครงการให้โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่และโรงเรียนนานาชาติเข้ามาให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยน้ำท่วม อีกทั้งให้ กศน. สร้างภาคีเครือข่ายฟื้นฟูห้องสมุด
นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ออกสำรวจและช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทุกสังกัด ยกเว้น หรือ ผ่อนผันค่าเทอมตามจำเป็น และ จัดตั้งศูนย์สำรวจนักเรียนที่จะแอดมิชชั่น ปี 54 และให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. จัดทำโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือครอบครัวครู โดยจะนำเสนอมาตรการทั้งหมดต่อคณะกรรมการอำนวยการของรัฐบาล ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน