มท.สั่งผู้ว่าฯ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ

มท.สั่งผู้ว่าฯ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ

มท.สั่งผู้ว่าฯ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ

รูปข่าว : มท.สั่งผู้ว่าฯ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ

มท.สั่งผู้ว่าฯ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกัน และ แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ภายใต้แผนปฏิบัติการ 10 มาตรการเพื่อให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบด้วยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น และ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคมนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้ และ อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นเหตุให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภายใต้ 10 มาตรการรองรับปัญหา

โดยนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงว่า ในแต่ละจังหวัดจะต้องจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ระดับจังหวัดเพื่อการทำงานอย่างรอบด้าน และ เป็นเอกภาพที่สุด ทั้งในแง่ของการติดตามพยากรณ์ การแจ้งเตือนภัย และการช่วยเหลือประชาชน พร้อมสายออนไลน์ 1784 รับข้อมูลข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมงที่จะติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะการแจ้งเตือนห้ามประชาชนออกเรือ และ การเตรียมพร้อมอพยพ

สำหรับ 10 มาตรการ ในการรับมือที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้นั้นมีรายละเอียดของการตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อความพร้อมในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ที่จะต้องมีทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และในศูนย์ของแต่ละระดับ จะต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ มีเครื่องอุปโภค บริโภค และ เวชภัณฑ์ พร้อม

นอกจากนี้ยังต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชน ทั้งนี้ต้องรณรงค์ให้ตระหนักในปัญหา และ เปิดรับข้อมูลข่าวสารในการปรับตัวแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน