มท.ตั้งศูนย์ 14 จ.ใต้รับมือภัยพิบัติ

มท.ตั้งศูนย์ 14 จ.ใต้รับมือภัยพิบัติ

มท.ตั้งศูนย์ 14 จ.ใต้รับมือภัยพิบัติ

รูปข่าว : มท.ตั้งศูนย์ 14 จ.ใต้รับมือภัยพิบัติ

มท.ตั้งศูนย์ 14 จ.ใต้รับมือภัยพิบัติ

คชอ.สรุปสถานการณ์ 11 จังหวัด เริ่มเข้าสู่ภาวะคลี่คลายแล้ว ขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่มใน 14 จังหวัดภาคใต้แล้ว แผนการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ของกระทรวงมหาดไทย ล่าสุดนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการการทำงานด้วยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจระดับจังหวัด เพื่อความรอบด้านและเป็นเอกภาพที่สุดทั้งในแง่ของการติดตามพยากรณ์ การแจ้งเตือนภัย และการช่วยเหลือประชาชน พร้อมเปิดตลอด 24 ชั่วโมงในการติดต่อประสานงาน โดยเฉพาะการแจ้งเตือนห้ามประชาชนออกเรือ และการเตรียมพร้อมอพยพ

ขณะเดียวกันวันนี้ (29ต.ค.)ขบวนรถขนสิ่งของรับบริจาคและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. ออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาล มุ่งหน้าสู่จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อแจกจ่ายสิ่ง โดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภค เรือท้องแบบ เครื่องยนต์เรือ เต็นท์สนาม และสุขาเคลื่อนที่ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกพื้นที่ต้องการ หลังจากนั้นก็ประชุม คชอ. สรุปสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ภาคกลาง 10 จังหวัด และภาคตะวันออก 3 จังหวัดที่ยังคงต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วม แต่ใน 11 จังหวัดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว และถือเป็นพื้นที่ที่ คชอ.ต้องเร่งเยียวยาและฟื้นฟู

ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้รายงานสรุปตัวเลขความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ร่วม 38 จังหวัด ราษฎรเดือนร้อน 1,355,500 ครัวเรือน และรวมผู้เสียชีวิต 75 ราย รวมพื้นที่เกษตรเสียหาย 4,000,000 กว่าไร่ ซึ่งครม.เศรษฐกิจจะได้พิจารณาตัวเลขเยียวยาพื้นที่เกษตรในวันจันทร์นี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน