อุปนายกสมาคมชาวนาไทยขอเพิ่มเงินช่วยนาปรังเป็นไร่ละ 3,000 บาท

อุปนายกสมาคมชาวนาไทยขอเพิ่มเงินช่วยนาปรังเป็นไร่ละ 3,000 บาท

อุปนายกสมาคมชาวนาไทยขอเพิ่มเงินช่วยนาปรังเป็นไร่ละ 3,000 บาท

รูปข่าว : อุปนายกสมาคมชาวนาไทยขอเพิ่มเงินช่วยนาปรังเป็นไร่ละ 3,000 บาท

อุปนายกสมาคมชาวนาไทยขอเพิ่มเงินช่วยนาปรังเป็นไร่ละ 3,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหากครม.เห็นชอบกับค่าชดเชยในอัตราใหม่ ขณะที่อุปนายกสมาคมชาวนาไทยขอให้เพิ่มเป็นไร่ละ 3,000 บาทสำหรับข้าวนาปรังนายวิเชียร พวงลำเจียก อุปนายกสมาคมชาวนาไทย เห็นว่าเงินชดเชยชาวนาซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจให้เพิ่มจากไร่ละ 606 บาทเป็น 2,098 บาทนั้นเหมาะกับข้าวนาปีที่ต้นทุนไม่สูงมาก แต่หากเป็นข้าวนาปรังซึ่งมีต้นทุนไร่ละ 6,000 บาท คิดว่าเงินชดเชยน่าจะอยู่ที่ไร่ละ 3,000 บาท พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มราคารับประกันให้สูงกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ตันละ 10,000 บาท และขอให้เพิ่มโควต้ารับประกันจากปัจจุบันครัวเรือนละ 25 ตัน เป็น 40 ตัน เนื่องจากโดยทั่วไปชาวนาจะได้ผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 40 ตัน ขณะที่ชาวนาอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นด้วยเงินชดเชยให้ชาวนา

ขณะที่นายวิทยา ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอดังกล่าวแล้วเกษตรกรสามารถไปลงทะเบียนความเสียหายได้ที่เกษตรอำเภอ จากนั้นจะทำประชาคม โดยให้เกษตรกรรับรองความเสียหายกันเอง แล้วเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอ และ คณะกรรมการระดับจังหวัดก่อนที่จะอนุมัติวงเงิน ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน