“สุเทพ”ชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 1 จ.สุราษฎร์ธานีขาดลอย

“สุเทพ”ชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 1 จ.สุราษฎร์ธานีขาดลอย

“สุเทพ”ชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 1 จ.สุราษฎร์ธานีขาดลอย

รูปข่าว : “สุเทพ”ชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 1 จ.สุราษฎร์ธานีขาดลอย

“สุเทพ”ชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 1 จ.สุราษฎร์ธานีขาดลอย

กกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 149,458 คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ130,000 คะแนน

เมื่อเทียบคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ที่กรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จังหวัดสุราษฏร์ธานี แจ้งผลคะแนนจะเห็นว่านายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 2 จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 149,458 คะแนนทิ้งห่างผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคเพื่อไทย นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ์อยู่127,502 คะแนนหรือนายวรวุฒิ ได้คะแนนรวม 21,956 คะแนนเท่านั้น

แต่ก็มีข้อสังเกตุเกิดขึ้นถึงปรากฎการณ์ที่สะท้อนการเมืองในจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยเฉพาะคะแนนที่กากบาทในช่องผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือ No Vote อยู่ที่ 12,060 ใบและพบบัตรเสีย2,481 ใบ

และเมื่อสรุปผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ใน 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร เกาะสมุย เกาะพะงัน ดอนสัก และเวียงสระ ซึ่งยกเว้นตำบลทุ่งหลวงแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด494,297 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งสิ้น187,728 คนคิดเป็นร้อยละ 53 ซึ่งเป็นไปตามที่ กกต.คาดการณ์ไว้แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน