โรงเรียนในเทศบาลเมืองอุทัยธานี น้ำท่วมเลื่อนเปิดเทอม

โรงเรียนในเทศบาลเมืองอุทัยธานี น้ำท่วมเลื่อนเปิดเทอม

โรงเรียนในเทศบาลเมืองอุทัยธานี น้ำท่วมเลื่อนเปิดเทอม

รูปข่าว : โรงเรียนในเทศบาลเมืองอุทัยธานี น้ำท่วมเลื่อนเปิดเทอม

โรงเรียนในเทศบาลเมืองอุทัยธานี น้ำท่วมเลื่อนเปิดเทอม

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีตัดสินใจเลื่อนเปิดเทอมออกไปอีก 1 สัปดาห์ เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมขังยังคงมีระดับสูง
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไปเป็นสัปดาห์หน้าหลังโรงเรียนยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูง เช่นเดียวกับโรงเรียนเอกชนอีกสองคือ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 1 และโรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 2 ที่ต้องเลื่อนออกไปเช่นกัน

ขณะที่ชุมชนในตัวเมืองอุทัยธานี ยังได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังจำนวน 9 ชุมชนด้วยกันคือ ชุมชนสะพานยาว, ชุมชนบ้านเหนือ, ชุมชนคลองลึก, ชุมชนปากกะบาดสัมพันธ์, ชุมชนอุทับเมืองวิไล, ชุมชนชมชนพิชัยสวรรค์, ชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง, ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำสะแกรังและ ชุมชนอัมฤทธิ์ตวารี มีราษฎรได้รับผลกระทบประมาณ 1,500 ครอบครัว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน