นักวิชาการเสนอ3แนวทางปฏิรูปคุณภาพชีวิตแรงงาน

นักวิชาการเสนอ3แนวทางปฏิรูปคุณภาพชีวิตแรงงาน

นักวิชาการเสนอ3แนวทางปฏิรูปคุณภาพชีวิตแรงงาน

รูปข่าว : นักวิชาการเสนอ3แนวทางปฏิรูปคุณภาพชีวิตแรงงาน

นักวิชาการเสนอ3แนวทางปฏิรูปคุณภาพชีวิตแรงงาน

นักวิชาการด้านแรงงาน เสนอ 3 แนวทางปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการจัดการธุรกิจ และพัฒนาเศรษฐกิจ โดยไม่ใช้แรงงานราคาถูก มาเป็นตัวกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศรศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ นักวิชาการด้านแรงงาน กล่าวในการเสวนาหัวข้อ การปฏิรูปประเทศไทยกับคุณภาพชีวิตแรงงานว่า การปฏิรูปประเทศไทยจะต้องปฏิรูปในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติทางด้านวัฒนธรรมที่จะทำให้สังคมไทยมองผู้ใช้แรงงานเป็นมนุษย์มากกว่าทรัพยากร หรือ สินค้าตัวหนึ่ง เพราะในการประกอบกิจการผู้ใช้แรงงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเงินทุน ที่สำคัญต้องเปลี่ยนวิธีคิดไม่นำแรงงานราคาถูกมาเป็นตัวกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามนักวิชาการด้านแรงงานยังเสนอให้ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องที่จะกระทบต่อชีวิตของผู้ใช้แรงงาน เช่น ค่าตอบแทน ความมั่นคงในการทำงาน และการพิจารณาเลิกจ้างในกรณีต่างๆ ขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาล ก็ควรเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้มากขึ้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน