ครม.เศรษฐกิจเริ่มถกมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ครม.เศรษฐกิจเริ่มถกมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ครม.เศรษฐกิจเริ่มถกมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รูปข่าว : ครม.เศรษฐกิจเริ่มถกมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ครม.เศรษฐกิจเริ่มถกมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อกำหนดวงเงินชดเชยและเยียวยาผู้ประสบภัยเริ่มขึ้นแล้ว โดยหน่วยงานต่างๆ เตรียมเสนอตัวเลขที่ปรับเพิ่มจากหลักเกณฑ์เดิม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มากที่สุด ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันพรุ่งนี้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรณีพิเศษเพื่อพิจารณามาตรการการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม เช่น การพิจารณางบประมาณซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ทบทวนอัตราชดเชยความเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตรใหม่ เช่น นาข้าวที่เดิมได้รับเงินชดเชยไร่ละ 606 บาท อาจปรับเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 2,098 บาท พืชไร่เดิมได้รับเงินชดเชย 837 บาท อาจได้เพิ่มเป็น 2,229 บาท ขณะที่พืชสวน เดิมได้รับการชดเชย 902 บาท อาจเพิ่มเป็น 4,047 บาท ส่วนเกษตรกรผู้ประสบภัยที่เป็นหนี้สหกรณ์ทั้งหมดจำนวน 49,300 ราย เงินต้น 3,246 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 3 นั้น จะเสนอให้รัฐบาลยกหนี้ให้สมาชิกที่เสียชีวิต และพักหนี้ให้เกษตรกร 3 ปีกรณีที่เกษตรกรเป็นหนี้ก่อนประสบอุทกภัย รวมทั้งให้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ไม่เกิน 3 ปี ในวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่กู้ใหม่ ประสานกระทรวงการคลังขอให้สถาบันการเงิน พักชำระหนี้เกษตรกรตั้งแต่ปี 53–55 รวมถึงให้สินเชื่อพัฒนาอาชีพ รายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อของบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นเงินรวมกว่า 14,800 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงแรงงานจะเสนอขออนุมัติงบ 400 ล้านบาท แก้ไขปัญหาเร่งด่วนหลังน้ำลด โดยให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้มีรายได้ โดยเป็นโครงการสร้างงาน 20 วัน ให้ค่าจ้างเป็นค่าแรง 150 บาทต่อวัน รวมเป็น 3,000 บาท ทางกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบใน 23 จังหวัด โดยแบ่งเป็น ด้านอาคารสถานที่ จำนวน 450 ล้านบาท และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน จำนวน 167ล้านบาท ส่วนกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอแผนเพื่อของบประมาณในการฟื้นฟูสถานพยาบาลในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 125 ล้านบาท นอกจากนี้ที่ประชุมยังเตรียมพิจารณาวิธีการในการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท รวมถึงอาจมรการเสนอมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับเอกชนที่บริจาคช่วยผู้ประสบภัย อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียืนยันว่าภาครัฐจะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 5,000 บาทที่จะให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าภายใน 1 เดือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินเยียวยา


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน