นายกฯ ดึง “งบไทยเข้มแข็ง” เยียวยาอุทกภัย

นายกฯ ดึง “งบไทยเข้มแข็ง” เยียวยาอุทกภัย

นายกฯ ดึง “งบไทยเข้มแข็ง” เยียวยาอุทกภัย

รูปข่าว : นายกฯ ดึง “งบไทยเข้มแข็ง” เยียวยาอุทกภัย

นายกฯ ดึง “งบไทยเข้มแข็ง” เยียวยาอุทกภัย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนโครงการไทยเข้มแข็ง 4,000 ล้านบาท เพื่อวางเป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู หลังประเมินงบในภาพรวม กำลังกระทบกับงบกลางของปี 2554 ที่ต่อเนื่องกับการเบิกจ่ายถึงปี 2555
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบินแอมแบร์ของกองทัพบก เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้แต่ละหน่วยงานทบทวนโครงการไทยเข้มแข็ง 4,000 ล้านบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบให้สำนักงบประมาณไปดูเงินงบเหลือจ่ายประจำปี 2552 และ 2553 ว่าสามารถปรับแผนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้หรือไม่ เพื่อจะได้คล่องตัวในเบิกจ่าย เนื่องจากงบประมาณตามมาตรการต่างๆ ที่อนุมัติไปนั้น น่าจะอยู่ที่ 20,000 ล้านบาทแล้ว ซึ่งกำลังกระทบต่อสถานะของงบกลาง ที่มีอยู่ 47,000 ล้านบาท เพราะแต่ละปีควรจะมีงบกลางสำรองไว้ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท

คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) สรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 30 จังหวัด โดยเป็นพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 8 จังหวัด ขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบมีมากกว่า 1,100,000 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิตรวม 104 คน และยังคงย้ำเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ คชอ.ยอมรับว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นั้น นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยและการเร่งให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการอพยพคนออกจากพื้นที่ที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ระบุว่า พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้จัดตั้งหมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ประกอบด้วยเรือหลวงจักรีนฤเบศรและเรือหลวงสุรินทร์ พร้อมเฮลิคอปเตอร์แบบซีฮอว์ค จำนวน 4 เครื่อง และรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ออกเรือเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างเร่งด่วนแล้ว โดยจะใช้เป็นฐานบินลอยน้ำ โรงครัวเคลื่อนที่ รวมถึงโรงพยาบาล ซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ สายด่วน 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน