แนะรัฐแก้ปัญหาเกษตรกรหลังเจอปัญหาน้ำท่วม

แนะรัฐแก้ปัญหาเกษตรกรหลังเจอปัญหาน้ำท่วม

แนะรัฐแก้ปัญหาเกษตรกรหลังเจอปัญหาน้ำท่วม

รูปข่าว : แนะรัฐแก้ปัญหาเกษตรกรหลังเจอปัญหาน้ำท่วม

แนะรัฐแก้ปัญหาเกษตรกรหลังเจอปัญหาน้ำท่วม

รัฐบาลเตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่เข้าท่วมที่นาจนได้รับความเสียหาย ไร่ละ 2,098 บาท แต่นักวิชาการด้านการเกษตรเห็นว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และเสนอให้ภาครัฐและสถาบันการเงินเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงจากการทำเกษตร
นาข้าวที่กำลังให้ผลผลิตที่จมอยู่ใต้น้ำ ทำให้ชาวนาในหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาการขาดทุนและเป็นหนี้สิน แม้รัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ไร่ละ 2,098 บาท แต่นักวิชาการด้านการเกษตรเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะปัจจุบันชาวนามีต้นทุนการผลิตประมาณไร่ละ 4,000 บาท ชาวนาจึงยังต้องขาดทุนจากจำนวนเงินที่รัฐช่วยเหลือ และการพิจารณาเกณฑ์การช่วยเหลือควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วม นอกจากนี้ ภาครัฐและสถาบันการเงินควรมีบทบาทในการแบ่งเบาความเสี่ยงที่เกษตรกรต้องแบกรับ

ด้านรองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี ระบุว่า รัฐควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาพันธุกรรมข้าว เช่น ข้าวหอมชลสิทธิ์ ที่ทนน้ำท่วมขังได้นาน 2-3 สัปดาห์ แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดระบบผูกขาดพันธุ์ข้าว นอกจากนี้ รัฐควรส่งเสริมพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ซึ่งหลายชุมชนมีการศึกษาและพัฒนาพันธุ์อยู่ในขณะนี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน