นักวิชาการ แนะรัฐแก้ปัญหาเกษตรกรหลังน้ำท่วม

นักวิชาการ แนะรัฐแก้ปัญหาเกษตรกรหลังน้ำท่วม

นักวิชาการ แนะรัฐแก้ปัญหาเกษตรกรหลังน้ำท่วม

รูปข่าว : นักวิชาการ แนะรัฐแก้ปัญหาเกษตรกรหลังน้ำท่วม

นักวิชาการ แนะรัฐแก้ปัญหาเกษตรกรหลังน้ำท่วม

นักวิชาการด้านการเกษตร เห็นว่า มาตรการช่วยเหลือเยียวยาชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง พร้อมเสนอให้ภาครัฐและสถาบันการเงินเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงจากการทำเกษตร
นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ประธานชุมชนธรรมเกษตร กล่าวว่า มาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ไร่ละ 2,098 บาทของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะปัจจุบันชาวนามีต้นทุนการผลิตประมาณไร่ละ 4,000 บาท ชาวนายังต้องขาดทุนจากจำนวนเงินที่รัฐช่วยเหลือ และการพิจารณาเกณฑ์การช่วยเหลือควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วม พร้อมระบุภาครัฐและสถาบันการเงินควรมีบทบาทในการแบ่งเบาความเสี่ยงที่เกษตรกรต้องแบกรับ

นายกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า รัฐควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาพันธุกรรมข้าว เช่น ข้าวหอมชลสิทธิ์ ที่ทนน้ำท่วมขังได้นาน 2-3 สัปดาห์ แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดระบบผูกขาดพันธุ์ข้าว และรัฐควรส่งเสริมพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ซึ่งหลายชุมชนมีการศึกษาและพัฒนาพันธุ์อยู่ในขณะนี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน