กองทัพภาคที่1 พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาบุกรุกป่าพื้นที่ภาคกลาง

กองทัพภาคที่1 พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาบุกรุกป่าพื้นที่ภาคกลาง

กองทัพภาคที่1 พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาบุกรุกป่าพื้นที่ภาคกลาง

รูปข่าว : กองทัพภาคที่1 พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาบุกรุกป่าพื้นที่ภาคกลาง

กองทัพภาคที่1 พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาบุกรุกป่าพื้นที่ภาคกลาง แม่ทัพภาคที่1 ยืนยันพร้อมสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาบุกรุกป่าในพื้นที่ภาคกลางเพื่อบูรณาการส่วนราชการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพิ่มมาตรการแก้ปัญหาบุกรุกป่า

กองทัพภาคที่1 จัดประชุมมอบนโยบายการแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่1 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่1 ระบุว่ากองทัพภาคที่1 ตระหนักถึงเจตนาที่แน่วแน่ของทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาบุกรุกป่าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันปัญหาการบุกรุกป่ากลายเป็นต้นเหตุของหลายปัญหา ทั้งอุทกภัย ภัยแล้งและหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนในหลายพื้นที่

สำหรับภาคกลางส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เจริญและอยู่ในย่านเศรษฐกิจสำคัญ รูปแบบการทำลายป่าที่พบจึงมักจะเป็นการบุกรุกป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจจนทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ซึ่งการประชุมร่วมกับส่วนราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันนี้ (22 พ.ค.2558) จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ โดยยืนยันว่ากองทัพภาคที่1 พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาทุกด้าน

ทั้งนี้ การประชุมบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาการบุกรุกป่าเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาบุกรุกป่าและทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด


กลับขึ้นด้านบน