นักวิชาการคาดราคาอาหารแพง ในอีก 5 ปีข้างหน้า

นักวิชาการคาดราคาอาหารแพง ในอีก 5 ปีข้างหน้า

นักวิชาการคาดราคาอาหารแพง ในอีก 5 ปีข้างหน้า

รูปข่าว : นักวิชาการคาดราคาอาหารแพง ในอีก 5 ปีข้างหน้า

นักวิชาการคาดราคาอาหารแพง ในอีก 5 ปีข้างหน้า

นักวิชาการ ชี้ในระยะสั้น แม้ราคาอาหารจะไม่ถูกกระทบมากนักจากอุทกภัย แต่ระยะ 5 ปี นับจากนี้ ราคาจะปรับสูงอย่างชัดเจน ดังนั้น รัฐบาลต้องสร้างนโยบายที่ชัดเจนรองรับผลกระทบ โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผล
รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโสคลังสมองของชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ จะสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตข้าวจำนวน 2,000,000-2,500,000 ตัน แต่ราคาข้าวยังไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากโลกยังมีสต็อกข้าวเหลืออยู่สูง โดยสต็อกข้าวของไทยเหลืออยู่ที่ประมาณ 3,000,000-3,600,000 ตัน แม้ในระยะสั้นราคาอาหารจะยังไม่ปรับขึ้นทันที แต่ระยะ 5 ปีข้างหน้า ราคาสินค้าจะสูงขึ้นอย่างชัดเจน เพราะสภาพอากาศที่แปรปรวนและกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยโดยตรง ดังนั้น จำเป็นต้องสร้างนวัฒกรรมเชิงนโยบาย โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผล พร้อมระบุกระทรวงพาณิชย์ต้องมีบทบาทส่งเสริมประสิทธิภาพตลาด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับตลาดอาฟต้าและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่วน อุปสรรคสำคัญของการสร้างประสิทธิภาพตลาดข้าว คือ การเมืองได้เข้าไปแทรกสร้างในองค์กรค่อนข้างมาก ดังนั้น การตัดสินใจจึงไม่มีความเด็ดขาด และการประสานงานมีจำกัด


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน