ทีวีไทย-กองทัพเรือนำถุงยังชีพพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ทีวีไทย-กองทัพเรือนำถุงยังชีพพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ทีวีไทย-กองทัพเรือนำถุงยังชีพพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย

รูปข่าว : ทีวีไทย-กองทัพเรือนำถุงยังชีพพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ทีวีไทย-กองทัพเรือนำถุงยังชีพพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทยร่วมกับกองทัพเรือนำถุงยังชีพพระราชทาน และน้ำดื่มจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 3 ล้านบาท ให้แก่กองทัพเรือนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค นำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 300 ถุง พร้อมน้ำดื่ม 600 โหล

ในการนี้ พล.ร.ต.ภัฏ เพียรเกาะ ผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค "น้ำพระราชหฤทัยพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ รองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ณ บริเวณลานโดม สำนักงานชั่วคราวสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

ทั้งนี้ กองทัพเรือและพนักงานสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะร่วมมือร่วมใจกันทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสนองพระราชดำริ ที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ตลอดมา

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ได้มอบสุขาลอยน้ำ 3 หลังแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตลอดสมาชิกกลุ่มสหกรณ์บริการและกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านนักกีฬา ร่วมกันทำอาหาร 600 ชุดไปแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยด้วย โดยกองคาราวาน น้ำพระราชหฤทัยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะออกเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 15 นาฬิกา วันนี้

นอกจากนี้ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันบริจาคสิ่งของและปัจจัยถวายแด่พระ และสามเณรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 30 จังหวัด ผ่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย พร้อมทั้งเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการทอดกฐิน น้ำใจ ช่วยพระสงฆ์ประสบภัยน้ำท่วม โดยตั้งจุดรับบริจาคที่หอจดหมายเหตุพุทธาติ สวนรถไฟ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งสิ่งของทั้งหมดจะส่งไปให้วัดทั้งหมด 1,800 วัด ในพื้นที่ 30 จังหวัดทั้งภาคใต้ เหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน