เกษตรกรวอนรัฐช่วยเหลือเงินฟื้นฟูลงทุน-ซ่อมแซมอุปกรณ์โรงเรือน

เกษตรกรวอนรัฐช่วยเหลือเงินฟื้นฟูลงทุน-ซ่อมแซมอุปกรณ์โรงเรือน

เกษตรกรวอนรัฐช่วยเหลือเงินฟื้นฟูลงทุน-ซ่อมแซมอุปกรณ์โรงเรือน

รูปข่าว : เกษตรกรวอนรัฐช่วยเหลือเงินฟื้นฟูลงทุน-ซ่อมแซมอุปกรณ์โรงเรือน

เกษตรกรวอนรัฐช่วยเหลือเงินฟื้นฟูลงทุน-ซ่อมแซมอุปกรณ์โรงเรือน

เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเงินฟื้นฟูการลงทุนและซ่อมแซมอุปกรณ์โรงเรือน และเห็นว่าความช่วยเหลือจากภาครัฐขณะนี้ไม่เพียงพอกับความต้องการ นายมนัส สุขเพิ่ม ผู้เลี้ยงนกกระทา-ปลา บ้านลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรว่านาที่เช่ากว่า 50 ที่ไร่ เสียหายจำนวน 30 ไร่ หรือคิดเป็นมูลค่านับแสนบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทั้งการปรับสภาพที่ดินและปัจจัยการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะปุ๋ยซึ่งมีราคาแพง ด้านเกษตรกรอีกรายซึ่งเลี้ยงนกกระทาและปลา กล่าวว่า แม้สามารถเก็บนกกระทามาได้ แต่ไข่และโรงเรือนก็ยังได้รับความเสียหาย ซึ่งมูลค่าการลงทุนของฟาร์มอยู่ที่ 500,000 บาท

สำหรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ กลุ่มเกษตรกร มองว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเกษตรกรต้องการเงินที่สามารถฟื้นฟูการลงทุนและซ่อมแซมโรงเรือนต่างๆ ได้ ขณะที่อาชีพพ่อค้า ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่กลับได้รับความสนใจจากภาครัฐไม่มากเท่าที่ควร

ด้านนายไพศาล พวงมาลัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านลาดน้ำเค็ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าพื้นที่บริเวณนี้ประสบปัญหาเรื่องน้ำค่อนข้างมากทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม เนื่องจากการทำพื้นที่แก้มลิง ขณะเดียวกันการแจกจ่ายน้ำของกรมชลประทานก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอีกด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน