บางพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ยังขาดน้ำดื่ม

บางพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ยังขาดน้ำดื่ม

บางพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ยังขาดน้ำดื่ม

รูปข่าว : บางพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ยังขาดน้ำดื่ม

บางพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ยังขาดน้ำดื่ม

หลายพื้นที่ภาคใต้น้ำเริ่มลดลง แต่พบว่าบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ยังมีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะน้ำดื่มที่ไม่เพียงพอ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดส่งรถผลิตน้ำดื่มสะอาด 3 คัน เข้าประจำการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อผลิตน้ำดื่ม แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย เพราะขณะนี้กำลังประสบปัญหาน้ำดื่มไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอหาดใหญ่

โดยระดับน้ำที่สูงขึ้นกว่า 1 เมตร ในบางพื้นที่ของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทำให้บางหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าไปดำนินการช่วยเหลือ สภาพโดยทั่วไปพบว่า น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ชาวจังหวัดระนอง ปล่อยคาราวานรถบรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภค ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ หลังสวน จังหวัดชุมพร และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่มีผู้บริจาคผ่านเทศบาลเมืองระนอง

ที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพบกได้ลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคไปกับเครื่องบินซี 130 ของกองทัพอากาศที่ชาวกรุงเทพมหานคร ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้สิ่งของทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก แม่น้ำบางนรา และ แม่น้ำสายบุรีซึ่งถูกน้ำท่วมเกือบ 1 สัปดาห์


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน