หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รูปข่าว : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ออกให้บริการตรวจรักษาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนนทบุรี และสุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางไปใช้บริการที่โรงพยาบาล สร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเรือพระราชทานเวชพาหน์ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากสภากาชาดไทย ล่องน้ำจากท่าวาสุกรีกรุงเทพฯมาให้บริการตรวจรักษาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่บริเวณมัสยิดท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี เป็นครั้งแรกในปีนี้ หลังจากมีผู้ได้รับผลกระทบและเจ็บป่วยจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังวัด ทำให้ชาวชุมชนท่าอิฐต่างรู้สึกปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันเรือพระราชทานเวชพาหน์ไม่สามารถให้บริการตรวจรักษาประชาชนบนเรือได้เนื่องจากมีผู้มารับบริการจำนวนมากจึงต้องขึ้นมาให้บริการบนบกแทน โดยเรือหลวงลำนี้ ทำหน้าที่เพียงลำเลียงยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมบุคลากรในการให้บริการตรวจรักษาเท่านั้น โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์จะล่องน้ำไปให้บริการประชาชนจนถึงวันที่ 24 ธันวาคมนี้ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับ เรือยนต์หลวงพระราชทาน เวชพาหน์เป็นเรือรักษาพยาบาลทางน้ำ ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม ปี2498 เพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรีตามพระราชประสงค์ ทั้ง การฝังเข็ม ตรวจรักษาทางทันตกรรม และตรวจรักษาโรคทั่วไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน