นายอำเภอหาดใหญ่ชี้ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจชาวหาดใหญ่

นายอำเภอหาดใหญ่ชี้ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจชาวหาดใหญ่

นายอำเภอหาดใหญ่ชี้ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจชาวหาดใหญ่

รูปข่าว : นายอำเภอหาดใหญ่ชี้ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจชาวหาดใหญ่

นายอำเภอหาดใหญ่ชี้ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจชาวหาดใหญ่

นายอำเภอหาดใหญ่เปิดเผยว่านอกจากการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้ว ยังต้องเร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจชาวหาดใหญ่ที่เกิดความเครียดจากความเสียหายจากน้ำท่วม นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ นายอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ยังต้องใช้เวลาพอสมควรที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ กองทัพไทย รวมไปถึงภาคเอกชน มาช่วยเหลือดูแล โดยในส่วนของกระแสไฟฟ้าและน้ำสามารถใช้ได้เป็นปกติแล้วรวมถึงบรรดาห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือ ห้างร้านต่าง ๆ ก็ได้เริ่มทยอยเปิดให้บริการกันแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่ต้องฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ คือสภาพจิตใจของชาวหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งพบว่าชาวหาดใหญ่ส่วนใหญ่นั้นสภาพจิตใจยังไม่อยู่ในสภาวะเหมือนเดิม โดยเฉพาะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและการประกอบอาชีพ
ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมนครหาดใหญ่ที่น้ำได้ไหลลงที่ลุ่มบริเวณริมทะเลสาบ ตำบลคูเต่า ก่อนปล่อยลงทะเลสาบสงขลา โดยขณะนี้ยังมีอีกประมาณ 5 หมู่บ้านในตำบลคูเต่า ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน