คาดสวนยางพาราเสียหายจากเหตุอุทกภัยใต้ 2,000 ล้านบาท

คาดสวนยางพาราเสียหายจากเหตุอุทกภัยใต้ 2,000 ล้านบาท

คาดสวนยางพาราเสียหายจากเหตุอุทกภัยใต้ 2,000 ล้านบาท

รูปข่าว : คาดสวนยางพาราเสียหายจากเหตุอุทกภัยใต้ 2,000 ล้านบาท

คาดสวนยางพาราเสียหายจากเหตุอุทกภัยใต้ 2,000 ล้านบาท

นายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราที่ถูกพายุพัดถล่มและผู้ประสบภัยดินถล่ม ขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประเมินความเสียหายสวนยางพารามี

มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามปัญหาอุทกภัยดินถล่มที่บ้านคลองเหลง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม และที่บ้านเขาหลัก ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต 7 ราย เป็นหัวหน้าครอบครัว 4 รายๆ ละ 50,000 บาท และเป็นสมาชิกครอบครัว 3 รายๆ ละ 25,000 บาท และกรณีบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังเบื้องต้น 4 หลังๆ ละ 30,000 บาท

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ให้พิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่เข้าเกณฑ์น้ำท่วม เช่น ถูกพายุพัด ดินถล่มได้รับความเสียหาย รวมทั้งจะเสนอให้เพิ่มหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น

ขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ประเมินความเสียหายของสวนยางพาราจากพายุดีเปรสชั่นพัดถล่ม เบื้องต้นประมาณ 10,000 ไร่ มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท ตามตัวเลขราคาตลาดของการซื้อขายยางพาราไร่ละกว่า

200,000 บาท เนื่องจากการปลูกยางพาราใหม่ ต้องใช้เวลาประมาณ 7 – 10 ปี กว่าได้รับผลประโยชน์ ขณะที่ต้นยางพาราที่เสียหายในครั้งนี้ บางสวนเพิ่งกรีดได้ไม่ถึงปี ยังจะได้รับผลประโยชน์กว่า 30 ปี

ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรียังได้ไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะยังมีปัญหาน้ำทะเล

หนุน และจะเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ดูแลด้านสุขภาพ การสาธารณสุข โดยให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจ พื้นที่เพื่อวางระบบระบายน้ำ เช่น พื้นที่แก้มลิง พื้นที่กักเก็บน้ำ และคลองลัด รวมถึงให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ปรับแผน

งบประมาณปกติ แผนไทยเข้มแข็ง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน