อุตุฯเตือนภัยหนาวปีนี้ หนักที่สุดในรอบ 30 ปี

อุตุฯเตือนภัยหนาวปีนี้ หนักที่สุดในรอบ 30 ปี

อุตุฯเตือนภัยหนาวปีนี้ หนักที่สุดในรอบ 30 ปี

รูปข่าว : อุตุฯเตือนภัยหนาวปีนี้ หนักที่สุดในรอบ 30 ปี

อุตุฯเตือนภัยหนาวปีนี้ หนักที่สุดในรอบ 30 ปี

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า ปีนี้จะเป็นปีที่ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบ 30 ปีซึ่งในหลายจังหวัดถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้วตามระเบียบปฏิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้ จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกัน 3 วันต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวซึ่งขณะนี้มี จังหวัดที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนายแล้วอย่างน้อย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และ ลำพูน

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ฤดูหนาวปีนี้จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี โดยจังหวัดที่จะมีอากาศหนาว ถึง หนาวจัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ตาก เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร และนครพนม โดยภาคเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่11-13 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมกราคาปีหน้า

สำหรับจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว จะสามารถเสนอจัดซื้อเครื่องกันหนาว ด้วยงบประมาณเงินทดรองราชการจังหวัดละ 50 ล้านบาท ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย นอกเหนือจากงบประมาณปกติ 1 ล้านบาทของแต่ละจังหวัด

ด้านกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบและผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีอาการป่วยเรื้อรัง เพราะเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่ำ เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย และเมื่อป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป

สำหรับโรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว คือ โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัดและหัดเยอรมัน โรคสุกใส โรคอุจจาระร่วง และโรคผิวหนัง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน