เปิดสายด่วนรับฟังความเห็นแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เปิดสายด่วนรับฟังความเห็นแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เปิดสายด่วนรับฟังความเห็นแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : เปิดสายด่วนรับฟังความเห็นแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เปิดสายด่วนรับฟังความเห็นแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายกรัฐมนตรีเห็นควรเสนอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ 2 ประเด็นให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาดำเนินการ ขณะที่คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเตรียมเปิดสายด่วนรับฟังความเห็นจากประชาชน ก่อนสรุปส่งให้รัฐบาล

ขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจ้งหมายเลยโทรศัพท์ 02-282-3333 ซึ่งเป็นสายด่วนรับฟังความเห็นจากประชาชน เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายนนี้ รวม 3 วันก่อนสรุปส่งเรื่องให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป

โดยศ.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ แถลงสรุปผลการสำรวจความเห็นประชาชนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าส่วนใหญ่ให้การสนับสนับแต่ความเห็นของคณะกรรมการฯ และเตรียมประมวลผลทั้งหมดนำส่งรัฐบาลภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้

และหลัง ครม.สรุปเห็นชอบในแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญ 2 ประเด็น คือ มาตรา 190ว่าด้วยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา และมาตราที่ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. นั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เตรียมส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ใน 2 ประเด็นให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาดำเนินการภายในวันที่ 16 พฤศจิกายนแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน