ปิดด่านแม่สอด 4 เดือนส่อกระทบการลงทุน

ปิดด่านแม่สอด 4 เดือนส่อกระทบการลงทุน

ปิดด่านแม่สอด 4 เดือนส่อกระทบการลงทุน

รูปข่าว : ปิดด่านแม่สอด 4 เดือนส่อกระทบการลงทุน

ปิดด่านแม่สอด 4 เดือนส่อกระทบการลงทุน

การปิดด่านพรมแดนเมียวดี-แม่สอด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ของทางการพม่า ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนทั้ง 2 ฝั่งเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการลงทุน จนถึงขั้นย้ายฐานการผลิต
รายงานข่าวจากนักเคลื่อนไหวในประเทศพม่าส่วนหนึ่งเชื่อว่า การที่ทางการพม่าสั่งปิดด่านเมียวดี ตรงข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยห้ามทั้งบุคคลและยานพาหนะเข้าออกอย่างสิ้นเชิง เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันให้กองกำลังกะเหรี่ยงพุทธ หรือ ดีเคบีเอ กลุ่มที่มีพ.อ.นะเคามวย เป็นแกนนำ ยินยอมเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ กะเหรี่ยงดีเคบีเอ ประมาณ 5 กลุ่ม ได้ยินยอมเป็นแนวร่วมของรัฐบาลทหารพม่าดูแลพื้นที่ชายแดนติดประเทศไทย ในฐานะกองกำลังพิทักษ์ชายแดนแล้ว

การปิดด่านเมียวดี ตรงข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า เป็นเวลานานถึง 4 เดือนเต็ม ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนและชีวิตความเป็นอยู่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากชาวพม่าจำเป็นต้องพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทย โดยเฉพาะน้ำมันพืช ผงชูรส และยารักษาโรค ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศพม่าก็ยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าที่ตั้งใจเข้ามาซื้อหาที่อำเภอแม่สอด ไม่ว่าจะเป็นหยก เพชร ไม้ น้ำมันปิโตรเลียม หรือแม้แต่อาหารทะเล การค้าขายระหว่างชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำเมยในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา จึงเป็นการลักลอบลำเลียงข้ามแม่น้ำเมยผ่านทางแพยางเท่านั้น

แต่พรมแดนไทย-พม่า ที่อำเภอแม่สอด ไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ระดับท้องถิ่น เพราะด้วยภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างอันดามันกับอินโดจีน ทำให้อำเภอแม่สอดสามารถก้าวเป็นประตูการค้า เป็นศูนย์กลางอาเซียน เชื่อมระหว่างอาเซียน-ยุโรป จึงมีการพัฒนาเส้นทางการค้า สายแม่สอด-เมียวดี-กอกาเรก-เมาะละแหม่ง ตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor หรือ EWEC)

ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ช่วยสนับสนุนการสร้างถนนช่วงเมียวดี-กอกาเรก-ท่าตอน แก่รัฐบาลพม่าทั้งแบบให้เปล่าและเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนในส่วนที่เหลือ พร้อมจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจบนเนื้อที่อีกกว่า 5,000 ไร่ รวมถึงเตรียมก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2

แต่หลังจากนี้ ก็ยังน่าจับตามองต่อไปว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษจะสามารถเดินหน้าได้ต่อไปหรือไม่ เนื่องจากด่านพรมแดนที่ปิดมานานกว่า 4 เดือน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงถึงนักลงทุน ทำให้บางส่วนต้องย้ายฐานการผลิตไปด่านพรมแดนอื่น เช่น ด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย หรือด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน