ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว 5 จังหวัด

ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว 5 จังหวัด

ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว 5 จังหวัด

รูปข่าว : ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว 5 จังหวัด

ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว 5 จังหวัด

ปีนี้มีการคาดการณ์ว่า จะเป็นปีที่ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบ 30 ปี โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาวแล้ว 5 จังหวัด
ตามระเบียบปฏิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดให้จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกัน 3 วัน ต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว ซึ่งขณะนี้มีจังหวัดที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนายแล้วอย่างน้อย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร

ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ฤดูหนาวปีนี้จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี โดยจังหวัดที่จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดน่าน, จังหวัดตาก, จังหวัดเลย, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม โดยภาคเหนือตอนบน จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 11-13 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนม.ค.54

สำหรับจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว จะสามารถเสนอจัดซื้อเครื่องกันหนาวด้วยงบประมาณเงินทดรองราชการจังหวัดละ 50 ล้านบาท ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย นอกเหนือจากงบประมาณปกติ 1 ล้านบาทของแต่ละจังหวัด

ด้านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเตือนให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีอาการป่วยเรื้อรัง เพราะเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่ำ เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย และเมื่อป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป

สำหรับโรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว คือโรคไข้หวัด, โรคไข้หวัดใหญ่, โรคปอดบวม, โรคหัด, โรคหัดเยอรมัน, โรคสุกใส, โรคอุจจาระร่วง และโรคผิวหนัง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน