26 เอกชนลงนามต่อต้านคอรัปชั่น

26 เอกชนลงนามต่อต้านคอรัปชั่น

26 เอกชนลงนามต่อต้านคอรัปชั่น

รูปข่าว : 26 เอกชนลงนามต่อต้านคอรัปชั่น

26 เอกชนลงนามต่อต้านคอรัปชั่น

ภาคเอกชน 26 บริษัทลงนามสัตยาบรรณทำสงครามกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากปัจจุบันผู้มีอำนาจเรียกรับผลประโยชน์ถึงร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการลงทุน
นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวในการประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ หรือ Collective Action ในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย ว่า วันนี้ (9 พ.ย.) เป็นครั้งแรกที่ที่ภาคเอกชนลงนามสัตยาบรรณประกาศทำสงครามกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดยเตรียมวางแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้น

นายดุสิต กล่าวอีกว่า ปัญหาการทุจริตส่วนใหญ่เกิดจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งมีการติดสินบนร่วมกันระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และบริษัทเอกชน จึงจำเป็นต้องอาศัยกลไกของภาคส่วนต่างๆ เข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการชี้ให้เห็นว่า ขั้นตอนใดบ้างที่สุ่มเสี่ยงต่อการเปิดช่องให้เกิดการทุจริต ซึ่งหากแก้ปัญหานี้ได้ จะมีเม็ดเงินนำมาใช้พัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่

เช่นเดียวกับนายภักดี โพธิศิริ หนึ่งในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เห็นว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นส่วนใหญ่เกิดจากภาครัฐและเอกชนที่ต้องการได้ประโยชน์ และข้าราชการ ทั้งนี้ทราบว่าผู้มีอำนาจเรียกรับผลประโยชน์ถึงร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการลงทุน

สำหรับการลงนามสัตยาบรรณต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นวันนี้ (9 พ.ย.) มีภาคเอกชน 26 บริษัทเข้าร่วม เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ที่ร่วมลงทุนโครงการขนาดใหญ่กับหน่วยงานของรัฐ เช่น โครงการในสนามบินสุวรรณภูมิ ไม่ได้เข้าร่วมงานด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน