กรรมการสิทธิฯเปิดตัวหนังสือแปลเรื่องการทุจริต กระตุ้นจิตสำนึกปชช.

กรรมการสิทธิฯเปิดตัวหนังสือแปลเรื่องการทุจริต กระตุ้นจิตสำนึกปชช.

กรรมการสิทธิฯเปิดตัวหนังสือแปลเรื่องการทุจริต กระตุ้นจิตสำนึกปชช.

รูปข่าว : กรรมการสิทธิฯเปิดตัวหนังสือแปลเรื่องการทุจริต กระตุ้นจิตสำนึกปชช.

กรรมการสิทธิฯเปิดตัวหนังสือแปลเรื่องการทุจริต กระตุ้นจิตสำนึกปชช.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดตัวหนังสือการทุจริตและสิทธิมนุษยชนฯ โดยหวังปลุกจิตสำนักให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันทุจริตให้มากขึ้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดตัวหนังสือแปลเรื่องการทุจริต และ สิทธิมนุษยชน สร้างความเชื่อมโยง เขียนโดยสมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน

นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า คนในสังคมควรตื่นตัวเรื่องการทุจริตให้มากขึ้น เพราะคนทั่วไปมักถูกละเมิดสิทธิจากการทุจริตที่มีมูลค่าไม่มาก แต่บ่อยครั้งและใกล้ตัว เช่นการจ่ายเงินให้กับตำรวจแทนการรับใบสั่ง ถ้าทำจนกลายเป็นค่านิยมจะทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหาย

ปัจจุบันรูปแบบของการทุจริตมีทั้งการติดสินบน การฉ้อโกงทรัพย์สิน การซื้อขาย อิทธิพลการฟอกทรัพย์ ที่ได้มาสนับสนุนการทุจริต แม้แต่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมก็ถือเป็นการทุจริตด้วย ทั้งนี้หากคนในสังคมใส่ใจสิทธิของตัวเองมากขึ้นจะช่วยลดการทุจริตลงบางส่วน สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับหนังสือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน