3 ภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

3 ภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

3 ภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

รูปข่าว : 3 ภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

3 ภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยทุกฝ่ายยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ หลังจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายปานเทพ กล้านรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และนายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายในงานการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 เพื่อแสดงจุดยืนของ 3 ภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนได้ร่วมดำเนินการ เพื่อให้ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของไทย ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 3.5 เป็น 5 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนที่องค์กรเพื่อความโปร่วใสนานาชาติเป็นผู้จัดอันดับ เมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา

จากนั้นก็เริ่มประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

โดยระหว่างกล่าวเปิดการประชุม นาย Hon.Barry O Keefe ประธานสภา IACC กล่าวย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะยอมรับว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คือปัญหาที่บั่นทอนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ

ขณะที่ Ms.Huguette Labelle ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เห็นว่าทุกฝ่ายควรร่วมกันปฏิบัติการต่อต้าน เพื่อให้เป็นรูปธรรม มาตรการให้ชัดเจนในการดำเนินแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน