พ.ร.บ.คลื่นความถี่ฯ ผ่านที่ประชุมสภาฯ

พ.ร.บ.คลื่นความถี่ฯ ผ่านที่ประชุมสภาฯ

พ.ร.บ.คลื่นความถี่ฯ ผ่านที่ประชุมสภาฯ

รูปข่าว : พ.ร.บ.คลื่นความถี่ฯ ผ่านที่ประชุมสภาฯ

พ.ร.บ.คลื่นความถี่ฯ ผ่านที่ประชุมสภาฯ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมตามรายงานของคณะกรรมาธิการร่วมแล้ว โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้บรรจุเป็นวาระเตรียมพิจารณาในวันจันทร์สัปดาห์หน้านี้
ที่ประชุมสภา ลงคะแนนเห็นชอบพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 228 เสียง ต่อ 2 เสียง งดออกสียง 24 เสียง ไม่ลงคะแนน14 เสียง โดยเนื้อหาได้ปรับแก้ไขจากร่างที่ผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภาคือจำนวนคณะกรรมการ กสทช.ให้กลับไปมี 11 คน โครงสร้างของ กสทช. ให้ตัดสัดส่วนตัวแทนของฝ่ายความมั่นคงและการบริหารราชการออก คุณสมบัติเรื่องอายุกสทช.กำหนด 35 – 70 ปี และให้สำนักเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยธุรการในการสรรหา กสทช.

ขณะที่ ส.ส. ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตมาตรา 84 ให้รัฐวิสาหกิจนำรายได้จากผลประกอบการที่ได้รับส่งให้ กสทช.เพื่อส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จาก 1 ปีเป็น 3 ปี ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งเป็นห่วงถึงการแต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านความมั่นคงของรัฐ ข้าร่วมเป็นอนุกรรมการว่า จะเป็นการเปิดทางให้ตัวแทนของฝ่ายความมั่นคงเข้ามาเป็นกรรมการเช่นเดิม

ด้านนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมาธิการร่วมฯ กล่าวชี้แจงว่า การกำหนดให้ส่งรายได้หลังดำเนินกิจการภายใน 3 ปี จากการได้หารือกับผู้บริหารของบริษัททีโอที และบริษัท กสท.โทรคมนาคม ว่าหากกำหนดส่งรายได้เพียงแค่ 1 ปี จะมีปัญหาเรื่องความไร้ประสิทธิภาพของการบริหารงาน และเกิดปัญหาการบริหารภายในองค์กรได้ โดยขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสภาฯผ่านความเห็นชอบแล้ว ต่อจากนี้ จะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณา/ซึ่งขณะนี้มีการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาแล้วในวันจันทร์ที่ 15 พ.ย.นี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน