ก.เกษตรฯชี้อุทกภัยทำมันสำปะหลังเสียหายมากสุด

ก.เกษตรฯชี้อุทกภัยทำมันสำปะหลังเสียหายมากสุด

ก.เกษตรฯชี้อุทกภัยทำมันสำปะหลังเสียหายมากสุด

รูปข่าว : ก.เกษตรฯชี้อุทกภัยทำมันสำปะหลังเสียหายมากสุด

ก.เกษตรฯชี้อุทกภัยทำมันสำปะหลังเสียหายมากสุด

“นิกร” ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปริมาณผลผลิตจากมันสำปะหลังเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ มากที่สุดคือ 600,000 ตัน รองลงมาคือข้าวนาปีเสียหายกว่า 500,000 ตันนายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากระทรวงฯได้สรุปความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ คือ ด้านพืชความเสียหายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม- 4 พฤศจิกายนนี้ 46 จังหวัดยกเว้นภาคใต้ เสียหายประมาณ 6,829,000 ไร่ โดยข้าวเสียหายสูงสุดที่ 5,100,000 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 543,000 ราย สำหรับภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนถึงปัจจุบัน คาดว่าเสียหาย 640,000 ไร่ นาข้าวเสียหายสูงสุด 296,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบ 263,000 ราย ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรทั่วประเทศได้รับความเสียหาย 140,000 ราย ส่วนสัตว์ได้รับผลกระทบ 21 ล้านตัว ส่วนปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะเสียหายจากน้ำท่วม คือ ข้าวนาปี เสียหาย 504,800 ตัน , มันสำปะหลัง 666,000 ตัน , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 35,600 ตัน และยางพารา 18,000 ตัน
ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้เรียกเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกพื้นที่กว่า 250 คน ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การช่วยเหลือรวมถึงขั้นตอนการลงสำรวจตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายหลังน้ำลดแล้ว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน