รัฐบาล-เอกชนเตรียมปรับหลักเกณฑ์ร่วมประมูลแก้ปัญหาทุจริต

รัฐบาล-เอกชนเตรียมปรับหลักเกณฑ์ร่วมประมูลแก้ปัญหาทุจริต

รัฐบาล-เอกชนเตรียมปรับหลักเกณฑ์ร่วมประมูลแก้ปัญหาทุจริต

รูปข่าว : รัฐบาล-เอกชนเตรียมปรับหลักเกณฑ์ร่วมประมูลแก้ปัญหาทุจริต

รัฐบาล-เอกชนเตรียมปรับหลักเกณฑ์ร่วมประมูลแก้ปัญหาทุจริต

รัฐบาลและเอกชน เตรียมปรับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการของรัฐให้โปร่งใส เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 วันแรกวันนี้ นายกรัฐมนตรี, ประธาน ป.ป.ช., และประธานหอการค้าไทย ได้ร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยศ.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช.ยอมรับว่าการดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมักจะมีการวิ่งเต้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินสินบนปีละไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท ส่งผลให้ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทย อยู่ในกลุ่มที่น่าเป็นห่วง เพราะมีคะแนนเฉลี่ยแค่ 2-3 จากเต็ม 10 คะแนน มานานกว่า 10 ปี ทำให้กระทรวงการคลัง และสภาหอการค้าไทย เตรียมจัดตั้งจัดสภาร่วมกำหนดมาตรฐานจริยธรรมการเข้าร่วมโครงการประมูลงานภาครัฐ ขณะที่ ป.ป.ช.ก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประมูลอย่างโปร่งใส ด้วยแผนการลดการทุจริตในโครงการ

ด้านนางศรี มุลยานี อินทราวาตี กรรมการผู้จัดการธนาคารโลก ชาวอินโดนีเซีย ตั้งข้อสังเกตถึงการความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันว่า ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ ขาดความต่อเนื่องในการสอบสวนคดีความ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศนั้นๆ

สำหรับการประชุมนานาชาติเพื่อต่อต้านการทุจริตครั้งนี้ จะมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนระหว่างตัวแทนภาครัฐ, เอกชน, เอ็นจีโอ และภาคประชาชน จาก 135 ประเทศ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ก่อนที่ตัวแทนของ ป.ป.ช.แต่ละประเทศจะร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายนนี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน