พท.การเกษตรเสียหาย 5 หมื่นไร่ หลังน้ำชีท่วมกาฬสินธุ์

พท.การเกษตรเสียหาย 5 หมื่นไร่ หลังน้ำชีท่วมกาฬสินธุ์

พท.การเกษตรเสียหาย 5 หมื่นไร่ หลังน้ำชีท่วมกาฬสินธุ์

รูปข่าว : พท.การเกษตรเสียหาย 5 หมื่นไร่ หลังน้ำชีท่วมกาฬสินธุ์

พท.การเกษตรเสียหาย 5 หมื่นไร่ หลังน้ำชีท่วมกาฬสินธุ์

น้ำจากแม่น้ำชียังเอ่อล้นเข้าท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 50,000 ไร่
น้ำจากแม่น้ำชีที่ล้นพนังกั้นน้ำยังคงเอ่อเข้าท่วมบ้านหนองคล้าและบ้านท่าเยี่ยม ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 1 เมตร ทำให้บ้านถูกน้ำท่วมกว่า 170 หลัง ขณะที่สถานีอนามัยตำบลลำชียังถูกน้ำท่วมเสียหาย

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยอำเภอฆ้องชัยมีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 50,000 ไร่ มูลค่าความเสียหายกว่า 109 ล้านบาท

เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ระดับน้ำที่ไหลจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชรยังคงท่วมสูง พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาหลายหมื่นไร่ยังไม่สามารถเพาะปลูกได้

นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร นำเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 100,000 บาทไปมอบให้กับนายประเทือง ก้อนทอง ชาวตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่บ้านถูกเพลิงไหม้ขณะออกไปรับถุงยังชีพ นอกจากนี้ยังมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่เสียชีวิตในอำเภอสามง่ามอีก 4 ครอบครัวๆ ละ 50,000 บาท

ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณวัดโคก ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ ยังมีน้ำท่วมสูง ทำให้กุฏิพระกว่า 20 กุฏิ พระสงฆ์ไม่สามารถใช้จำวัดได้ ต้องใช้ศาลาวัดแทนชั่วคราว เช่นเดียวกับบ้านของชาวบ้านหลายคน ที่ยังถูกน้ำท่วม รวมทั้งอาหารและถุงยังชีพไม่เพียงพอ เนื่องจากชาวบ้านบางคนไม่มีเรือที่จะพายออกไปรับได้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน